Yrd. Doç. Dr. Ece Baş SüzelYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları
İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları-I
2016 Şubat, XXVIII+236 s.

Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme
Menfaat Devri Yaptırımı
2015 Kasım, XXVII + 432 s.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından
Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk
TBK m. 69 (BK m. 58)
2011 Kasım, x + 205 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.