Dr. Deniz AltınbaşYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Fransa Örneğinde Avrupa'daki İslam Etkisi
Müslümanların Avrupa Devletlerini ve Toplumlarını Dönüştürmesi
2011 Kasım, vii + 599 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.