Osman Serkan GülfidanYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

İfade Özgürlüğü Hakkı Örneği Çerçevesinde
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Kötüye Kullanma Yasağı
2013 Şubat, XIII + 139 s.

Yasama Dokunulmazlığı
Müessesenin Amacı Karşısında 1982 Anayasası'nda Yasama Dokunulmazlığının Kapsamı ve İstisnaları
2011 Ekim, xiii + 149 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.