Mükerrem Onur BaşarYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde
Makul Sürede Yargılanma Hakkı
2011 Eylül, xiv + 137 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.