Prof. Dr. Yeşim M. AtamerYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları
İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları-I
2016 Şubat, XXVIII+236 s.

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması
2016 Şubat, XXVI + 306 s.

Milletlerarası Satım Hukuku
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması
2012 Mayıs, xxvi + 375

Milletlerarası Satım Hukuku
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması
2008 Haziran, xxiv + 374 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.