Dr. Merve YılmazYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak
Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi
2011 Eylül, XX + 250 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.