Dr. Ziya KoçYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

TCK'nın 245. Maddesinde Düzenlenen
Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
2011 Eylül, xviii + 337 s.

Ceza Muhakemesinde Katılan
2011 Şubat, xx + 261 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.