Alper UYUMAZYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Motorlu Taşıt Rehni
2012 Şubat, XX + 480 s.

İcra ve İflâs Hukukunda
Gecikmiş İtiraz
2011 Haziran, xii + 132
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.