Yard. Doç. Dr. Ali YeşilırmakYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Türkiye'de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde
Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim:
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
2011 Nisan, xx + 346 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.