Dr. Mehmet ŞengülYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Türk Medeni Hukukunda
Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi
2011 Şubat, xix + 639 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.