Dr. Murat TopuzYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda
Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi
2011 Ocak, xx + 538 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.