Nergiz Karadağ

1981 yılında Balıkesir?de doğdu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nden mezun oldu. 2005 yılında, Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı tarafından, İnsan Hakları Hukuku alanında düzenlenen makale yarışmasında, ?Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukuku Çerçevesinde Vicdani Red Hakkı? başlıklı makalesiyle üçüncülük ödülü alan Nergiz Karadağ, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı?nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.Yazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Cinsel Azınlıkların Bireysel Hakları
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukuku Çerçevesinde
2008 Nisan, xiv + 129 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.