Prof. Dr. İl Han ÖzayYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Günışığında Yönetim - II
Yargısal Korunma
2010 Ekim, X + 513 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.