"Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisinin beşinci editoryal kitabı olarak hukuk araştırmacıları ve uygulayıcıları ile paylaştığımız bu yayın, İş Hukuku alanındaki güncel ve yeni çalışmaları derlemektedir. Aynı serinin daha önceki yayınlarında olduğu gibi, İş Hukukuna yönelik genç yaklaşımları bir araya getiren mevcut yapıtta da, genç araştırmacıların nitelikli araştırma çıktılarını öne çıkarmayı ve onları kıdemli gözlemlerle buluşturmayı amaçladık."
(Önsöz'den)
 • Türk Hukukunda Tam Süreli Çalışmayı Esas Alan Mevzuat Karşısında Kısmi Süreli İş Sözleşmesi: Seçilmiş İki Sorun Üzerine Görüşler
  Ahmet SEVİMLİ
 • Türk Borçlar Kanunu'nun Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin İş Kanunu Üzerindeki Etkisi
  Arzu ARSLAN ERTÜRK
 • İş Sözleşmesinin Devri
  Ercüment ÖZKARACA
 • İş Güvenliği Uzmanlığındaki Gelişmelere Topluca Bakış
  Saim OCAK
 • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'ndaki Sendikal Güvenceler
  Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU
 • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na İlişkin Düzenleme Aksaklıkları
  F. Burcu SAVAŞ