Kitap, Hukuk alanında halen önemini korumakta, teknolojik gelişmelere karşı koymaya çalışmaktadır. Hukukçuların, kaynak olarak “basılı yayın” kullanma konusundaki tercihleri —belki de mesleğin özelliğinden kaynaklanan usta-çırak ilişkisinin kuşaklar boyu aktardığı “refleks ve içgüdü” ile— devam edegelmektedir.

On İki Levha Yayıncılık, bir süre önce şekillenmeye başlayan “hukuk alanında hak edilen kalitede yayın yapılması” idealinin hayata geçirilmesi amacıyla ortaya çıktı. İlk etapta “Hukuk Market” çatısı altında, hukuk yayınlarının internet üzerinden satışı ile başlayan süreç, zaman içinde kazanılan tecrübe ve bilgi birikimi ile yayıncılık alanında da faaliyete başlanmasını sonuçladı.

Böylelikle, ismini Romalıların ilk kodlaştırma girişimi olan XII Levha Kanunları'ndan (M.Ö. V. Yüzyıl) alan On İki Levha Yayıncılık, birbirinden değerli eserlerle yayın hayatına başladı.

Eser meydana getirmenin ne denli zorlu bir süreç olduğunu bilen ve uzun süreli çalışmalar neticesinde ortaya çıkan fikir ürünlerine hak ettikleri değeri verebilmek için gerekli olan azami özeni göstermeyi ilke edinen On İki Levha Yayıncılık'ın yayın hayatında attığı ilk adımların beğeni toplayacağına olan inancımızın batıl olmadığını, gerek yazarlardan gerekse okurlardan gelen olumlu ve sıcak tepkiler vesilesiyle görmek, çizgimizden sapmadan ilerlemek konusunda en büyük ve en önemli şevk kaynağımızdır.

Yayın önerileriniz de dahil olmak üzere, her türlü görüş ve eleştirinizi bizlerle paylaşmanız, bu zorlu faaliyet sırasındaki en büyük desteğimiz olmaya devam edecektir.

© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.